Kraamzorg

De eerste acht dagen na de bevalling komt er een kraamverzorgende bij je thuis om je te helpen bij de verzorging en controles van jouw kind. Zij doet ook controles bij jou, zoals de stand van de baarmoeder, de hoeveelheid bloedverlies, het controleren van de hechtingen, temperatuur e.d.

De kraamzorg is onmisbaar geworden. Het aantal uren kraamzorg waar je recht op hebt is afhankelijk van jouw thuissituatie; of dit jouw eerste kind is of niet, of je borstvoeding gaat geven of niet, of jouw partner ook thuis is om je te helpen of een ander familielid, of jouw bevalling zonder complicaties is verlopen etc.

Het aantal uren waar je recht op hebt kan op drie verschillende momenten worden vastgelegd. In de vijfde maand komt iemand van het kraamzorgbureau bij jou thuis langs voor een intake. Dit is het eerste moment waarop het aantal uren wordt bepaald. Direct na de bevalling kan het aantal uren, wanneer nodig, aangepast worden en tijdens het kraambed kan dit in bijzondere gevallen nog een keer gebeuren.

Onze controles

Tijdens het kraambed komen wij nog een aantal keer bij jou thuis langs om te kijken of alles goed gaat bij jullie. Jullie kindje wordt doorgaans tweemaal gewogen en uiteraard zal de bevalling nog uitgebreid worden besproken. Gemiddeld komen wij vier of vijf keer langs. Uiteraard is dit afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Wanneer er zich problemen voordoen in de eerste week kun je hiervoor altijd contact met ons opnemen, of de kraamverzorgende zal dit doen wanneer zij op dat moment bij jullie aanwezig is.

Tips

Zo’n eerste week komen er natúúrlijk heel veel indrukken op je af en verandert je leefritme. Het is van harte aan te raden om tussen alle bedrijven door rust te nemen aangezien een bevalling altijd veel van het lichaam vraagt. Vaak blijkt zo’n eerste week drukker dan verwacht; er komt bezoek langs om jullie nieuwe aanwinst te bekijken, de baby moet meestal elke 3 uur gevoed worden, luiers worden verschoond, eventuele oudere kinderen willen ook aandacht etc. De eerste twee, drie dagen komen bijna alle vrouwen moeiteloos door vanwege het hormoon adrenaline wat door je lijf stroomt. Na twee, drie dagen is dit meestal uitgewerkt en slaat de vermoeidheid toe. Dit is niet erg, maar probeer er op dat moment aan toe te geven en naar je lijf te luisteren. Visite drukt vaak zwaar op deze dagen. Probeer met elkaar een planning te maken waar het hele gezin zich prettig bij voelt.

Hielprik en gehoortest

De hielprik

In de eerste week na de geboorte van jullie kind wordt er wat bloed afgenomen uit de hiel. Dit bloed wordt in een laboratorium onderzocht op een aantal erfelijke ziektes. Een belangrijk voordeel van de hielprik is dat er eventueel tijdige opsporing van deze ziektes kan plaatsvinden. De meeste ziektes zijn niet te genezen, maar wel te behandelen met bijv. medicijnen of een dieet. Voordat de hielprik wordt uitgevoerd, wordt altijd jouw toestemming gevraagd. Deelname aan de hielprik is vrijwillig.

Als de uitslag goed is, ontvang je geen bericht. Als je binnen vier weken na de hielprik geen bericht hebt ontvangen is de uitslag goed. Bij een afwijkende uitslag neemt de huisarts contact op.

Het bloed van de hielprik wordt onderzocht op verschillende ziektes. Het gaat om een ziekte van de schildklier, een ziekte van de bijnier, een vorm van bloedarmoede (sikkelcelziekte), taaislijmziekte (cystic fybrosis) en een aantal stofwisselingsziekten. De meeste daarvan zijn erfelijk en komen niet vaak voor.

Wil je meer lezen over de hielprik, lees dan de folder van het RIVM www.rivm.nl/hielprik

De gehoorscreening

Bij de gehoortest krijgt het kind een zacht dopje in het oor. Hierdoor klinkt een zacht ratelend geluid. Dit doet verder geen pijn. De uitslag van de test is direct bekend.

Het doel van het onderzoek is om kinderen met een gemiddeld gehoorverlies van 40dB of meer aan één of beide oren op te sporen. Een gunstige uitslag bij de screening betekent dat er voldoende gehoor is om een normale taal- en spraakontwikkeling mogelijk te maken. Lichte gehoorverliezen (25-40dB) worden met deze screening dus niet opgespoord.

Alle screeners hanteren dezelfde apparatuur en werken volgens hetzelfde protocol. De gehoortest werkt het beste als jullie kindje rustig is en slaapt.

Praktisch

Aan het einde van jullie eerste kraamweek komt er een medewerkster van de GGD langs om deze twee screeningen uit te voeren. Mocht je op dat moment nog in het ziekenhuis verblijven met jouw kind dan vindt de hielprik plaats in het ziekenhuis. De gehoorscreening vindt uiteindelijk thuis plaats (dit wordt geregeld via jouw toekomstige consultatiebureau-verpleegkundige).

Op het moment dat jullie kindje is aangegeven bij de gemeente vindt er automatische berichtgeving plaats naar de GGD. Zij plannen dan een moment in om bij thuis langs te komen, dit verloopt niet op afspraak. Je hoeft voor de rest zelf niets in de gaten te houden, dit gebeurt allemaal automatisch.

Aan de hielprik en gehoorscreening zijn geen kosten verbonden. Beide onderzoeken zijn op vrijwillige basis.