De controles en onderzoeken versie 4-10-2021

De controles en onderzoeken versie 4-10-2021