Wat kan Zonwaard je bieden

Klein team met vier enthousiaste verloskundigen

Een groot voordeel van het werken binnen een klein team is dat we allemaal onze cliënten, partners en haar (evt.) gezin goed leren kennen. We zorgen ervoor dat je ons alle vier regelmatig ziet op het spreekuur. Op deze manier leveren we persoonlijke zorg. Een klein team zorgt er ook voor dat de onderlinge lijntjes kort blijven. We zijn snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij de zwangeren en kunnen daar onze zorg op afstemmen.

Persoonlijk, afgestemde zorg tijdens jouw zwangerschap

Tijdens het spreekuur willen wij je graag alle ruimte bieden om je vragen, klachten, mogelijke zorgen en ook verwondering rond jouw zwangerschap met ons te bespreken. Wij vinden het ook erg leuk én belangrijk om hier je partner, eventuele kinderen en andere familieleden bij te betrekken. Dit geeft een extra dimensie aan de beleving van jouw zwangerschap.

Wij vinden het verder ook belangrijk om in je zwangerschap uitgebreid stil te staan bij je bevalling. Het schrijven van een eigen bevalplan kunnen wij alleen maar aanmoedigen. Op deze manier kun je samen met je partner bepaalde wensen en ideeën bedenken voor je bevalling en dit met ons tijdens het spreekuur bespreken.  Hierdoor krijgt jouw bevalling een nóg persoonlijker karakter. Het maakt voor ons niet uit of je thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen. Wij zullen er alles aan doen om de veiligheid van jou en je kindje te waarborgen.

Wij vinden het belangrijk om jullie eenduidige informatie te geven rondom de zwangerschap, bevalling en kraamweek. Doordat wij zelf in een klein team samenwerken is het ook gemakkelijk om hier werkafspraken over te maken. De informatie proberen we altijd zoveel mogelijk op jullie eigen situatie af te stemmen.

Beleef je zwangerschap op je eigen manier en wij haken hier graag op in!

Echo-spreekuur op de praktijk

In januari 2010 zijn wij i.s.m. Prenataal Centrum Alkmaar (PCA) gestart met een eigen echo-spreekuur op het Van Eedenplein. Je hebt de mogelijkheid zowel overdag als ’s avonds langs te komen voor het maken van een echo. Wij zijn er trots op dat wij dit nu aan jullie kunnen aanbieden!

Je kunt bij ons zowel terecht voor een (vroege) termijnecho, geslachtsbepaling, 3-d echo’s, groei- alsmede voor liggingecho’s.

Het maken van echo’s tijdens de zwangerschap is een vak apart. De echoscopiste moet zeer veel echo’s maken per jaar om kwaliteit te kunnen leveren. Echo’s maken is dus niet iets wat je er als verloskundige zomaar even bij kunt doen, wil je er zeker van zijn dat je geen belangrijke dingen over het hoofd ziet. Daarom laten wij de echo’s bij ons in de praktijk maken door echoscopisten van PCA die allen jarenlang ervaring hebben. Hierdoor kunnen wij jullie echo’s aanbieden van goede kwaliteit, onder ons eigen dak!

Ochtend, middag- en avondspreekuur

Om zoveel mogelijk aan jullie eigen agenda’s tegemoet te komen hebben wij spreekuur op drie dagen in de week en kun je bij ons zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds terecht. We hebben spreekuur op twee locaties.

Eerste controle vroeg in de zwangerschap

Jouw aanmelding bij onze praktijk zien wij graag zo vroeg mogelijk in de zwangerschap. Er is geen verwijsbrief van je huisarts nodig. De reden dat wij een vroege aanmelding prettig vinden, is dat we je al vroeg informatie en adviezen kunnen meegeven die van belang zijn in het begin van de zwangerschap.

Wij merken in de praktijk ook dat de eerste drie maanden van de zwangerschap vaak als meest spannende periode worden ervaren. Het is dan ook prettig om al bij ons op controle te zijn geweest.

Mogelijkheid tot thuiscontrole

Als het door bijzondere omstandigheden voor jou als zwangere niet mogelijk is om naar de praktijk te komen voor zwangerschapscontroles komen wij bij jou thuis langs.

Bevallen zoals jíj wilt

Wanneer je zwangerschap zonder problemen is verlopen beval je in principe onder begeleiding van één van ons. Dat is degene die op dat moment dienst heeft. Je hebt de mogelijkheid om thuis te bevallen of om te kiezen voor een poliklinische bevalling. In dit laatste geval gaan wij met je mee naar het ziekenhuis om daar de begeleiding van de bevalling voort te zetten. Hier is verder geen tussenkomst van een andere medische hulpverlener.

De beslissing waar je wilt bevallen hoeft voor ons niet vast te liggen in de zwangerschap. Op het moment dat de bevalling zich aankondigt hoef je pas jouw definitieve keuze te maken. Wat voor ons belangrijk is, is dat je kiest voor een plek waar jij je veilig voelt om te bevallen.

Als je kiest voor een poliklinische bevalling heb je bij ons de keuze tussen het Medisch Centrum Alkmaar en het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.

Je hebt de mogelijkheid om in de zwangerschap na te denken over je bevalling en je gedachten en wensen op te schrijven in een bevalplan. Dit zullen wij dan verder met je bespreken tijdens het spreekuur.  In principe is voor ons alles mogelijk. Wij kunnen het je van harte aanbevelen om hier tijdens je zwangerschap samen met je partner bij stil te staan.

Informatieavond over de bevalling & kraamweek

Iedere maand is er een voorlichtingsavond in het NWZ in Alkmaar waar wij aan meewerken. Iedere 2e dinsdagavond van de maand is er een informatieavond over de bevalling en de eerste kraamweek. Deze avonden worden gegeven door een verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende van Ovida. In samenwerking met GGD Hollandsnoorden kunnen wij deze avond gratis aan jullie aanbieden.

Tijdens de presentatie staan wij uitgebreid stil bij alle thema’s die van belang zijn rond de bevalling en de kraamtijd. Denk bijv. aan de belinstructies, verloop van een bevalling, praktische tips, waar je wilt bevallen en wat er allemaal in de eerste week op jullie af kan komen.

De avond is geschikt voor degenen die zwanger zijn van hun eerste kindje, maar kan ook zeker dienen als opfrisser voor vrouwen die al eerder zijn bevallen en nu weer zwanger zijn! Kom samen met je partner wanneer je je laatste trimester ingaat (vanaf +/- 30weken zwangerschapsduur). Tijdens het spreekuur stemmen wij verder de bijzonderheden voor jouw eigen situatie samen met jou en je partner af.

Wij hopen jullie allemaal een keer te mogen verwelkomen op deze avond in het NWZ!

Professionele zorg

Professionele zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn alle vier ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen, in het leven geroepen door onze beroepsvereniging KNOV. Dit betekent o.a. dat wij de verplichting aangaan om ons actief te laten bijscholen in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en regelmatige onze spoedeisende handelingen, zoals reanimeren, trainen. Doordat wij aangesloten zijn bij dit register koppelen wij ons ook direct aan de standaarden en richtlijnen van onze beroepsgroep.

Daarnaast is Sara bestuurder van het VSV. VSV is de afkorting van het Verloskundig Samenwerkings Verband tussen de eerstelijns verloskundigen regio Alkmaar en het NWZ. In dit overleg worden regelmatig nieuwe samenwerkingsafspraken opgesteld of bijgeschaafd, zodat wij als verloskundig hulpverlener in de regio Alkmaar allemaal hetzelfde werken, waarbij de veiligheid van moeder & kind voorop staat. Door dit overleg actief bij te wonen, blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en afspraken, die wij direct kunnen toepassen binnen onze praktijk. Zit Lisette in de stuurgroep van Ovida, de integrale samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden in de regio (www.ovida.nl). En is Sara weer secretaris van de Cooperatie Verloskunde Alkmaar – Heerhugowaard e.o. U.A., een onderdeel van Ovida.

Professionele zorg komt verder bij ons tot uiting doordat we wekelijks praktijkoverleg houden over praktijk- en cliëntinhoudelijke zaken. Met het afstemmen van onze beleidsvoering, die wij voor al onze cliënten apart opstellen, maken wij gebruik van de laatste wetenschappelijke onderzoeken en de samenwerkingsafspraken die er bestaan binnen onze beroepsgroep en met de ziekenhuizen.

Natuurlijk vinden wij het ook goed om te horen hoe onze cliënten onze zorg waarderen. Om dit goed in beeld te krijgen zijn wij gestart met het houden van enquêtes onder onze cliënten om dit te kunnen toetsen en om te zien waar wij onze zorgverlening evt. nóg beter kunnen aanpassen. Ook dat is in onze ogen onderdeel van professionele zorg verlenen!

Deelname integrale geboortezorg Ovida i.s.m. NWZ, kraamzorgpartners en enkele andere verloskundigenpraktijken

Sinds 1 januari 2013 maakt Zonwaard deel uit van de Coöperatie Verloskunde Alkmaar-Heerhugowaard e.o. Samen met enkele andere verloskundigenpraktijken uit de omgeving maken wij deel uit van de voorloper op het integrale geboortetraject, een samenwerking met het NWZ en de kraamzorginstanties uit de regio. Ons doel is om de samenwerking rond de zwangere en haar kind centraal te zetten en één beleid per zwangere uit te zetten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij samen met een gynaecoloog en klinisch verloskundige intakes gaan bespreken om te bepalen welke zorg nodig is voor de zwangere. Wij kijken uit naar deze samenwerking!

Samenwerking met andere zorgprofessionals

Verloskundige zorgverlening houdt voor ons niet op met de aandacht en zorg die wij voor jullie dragen. Wij houden ook graag warm contact met andere zorgprofessionals die verbonden zijn aan de verloskunde.

Zo wonen wij het half jaarlijkse overleg met de huisartsen van Heerhugowaard bij om te zien of we de samenwerking voor jullie nog beter op elkaar kunnen afstemmen.  Verder hebben wij ook overleg met de consultatiebureau’s, kraamzorginstanties, contact met de (kinder)fysiotherapeuten in ons werkgebied.

Ook blijven wij graag op de hoogte over de inhoud van de zwangerschapscursussen, zodat we jullie weer zo goed mogelijk kunnen adviseren hierover in je zwangerschap! Regelmatig zoeken wij onderling contact met elkaar op.

Als verloskundigen uit de regio zijn we verbonden als EVON (Eerstelijns Verloskundigen Noordwest). Iedere zes weken komen we bij elkaar om de laatste ontwikkelingen rond de verloskunde met elkaar te bespreken en ons sterk te maken voor de eerstelijns verloskunde.